Verlaag de psychologische werkdruk

Werkstress is van alle jaren. Er is echter wel een duidelijke groei te zien van de oorzaken en frequentie van langdurige uitval van werknemers door een burn-out. En zonder ingrijpen zal deze grote groep niet kleiner worden.

Focus op werkdruk of werkgeluk?

Waar moet ik in onze organisatie op focussen om de vitaliteit van werknemers te behouden of te vergroten? Op het verlagen van de werkdruk of het vergroten van het werkgeluk?