Blog

Vitaalpunt schrijft regelmatig over recent onderzoek en relevante ontwikkelingen binnen de thema's die in de trainingen aan bod komen

Verlaag de psychologische werkdruk

Werkstress is van alle jaren. Er is echter wel een duidelijke groei te zien van de oorzaken en frequentie van langdurige uitval van werknemers door een burn-out. En zonder ingrijpen zal deze grote groep niet kleiner worden.

Lees meer