Afgunst, afkeer agitatie, bitterheid, destructiviteit, ergernis, knorrigheid, walging, getergdheid, gewelddadigheid, haat, humeurigheid, irritatie, jaloezie, vijandigheid, minachting, rancune, razernij, tegenzin, verachting, geërgerdheid, weerzin, woede, wraakzucht, wreedheid, wrok, frustratie, laaghartigheid…..

Kortom, allemaal woorden die geassocieerd worden met boosheid, de een wat sterker dan de ander. Boosheid is één van de vier basisemoties, ook wel de vier B’s genoemd, waarin het merendeel van de gevoelens kan worden ingedeeld:

Bang Boos Blij en Bedroefd

Boosheid is een soms lastige emotie om mee om te gaan, maar ook een hele handige emotie als die op het juiste moment wordt ingezet. Door boosheid zijn we in staat onszelf te beschermen, grenzen aan te geven. Daarvoor hebben we wel kracht nodig en dus heeft het ook een enorm sterke impact op ons. Als je met agressieve mensen in aanraking komt op werk herken je waarschijnlijk wel iets in onderstaande beschrijvingen:

  • Een heel rood en heet gezicht hebben
  • Spieren die zich samenspannen
  • Kaken strak, tanden op elkaar klemmen
  • Gevoel van controleverlies ervaren
  • Extreem emotioneel voelen, huilen zonder te kunnen stoppen
  • Willen slaan, met iets gooien, uitbarsten, ontploffen

Herken je dit allemaal niet? Ook niet in jezelf? Er is een kans dat jij iemand bent die boosheid onderdrukt, vervangt door andere gevoelens als schuld, zelfverwijt, onmacht, hulpeloosheid of cynisme. Dan is het handig om te leren omgaan met je eigen boosheid. Immers, omgaan met de boosheid van iemand anders wordt wel heel lastig als je je eigen boosheid nog niet begrijpt.

Samenvattend over boosheid komen we op het volgende rijtje:

GevoelGezonde functieAfgeleide woordenVervangende gevoelens voor boosheid
Boosheid, Woede
Grenzen stellen, ZelfbeschermingFurieus, Geërgerd, Gefrustreerd, Geïrriteerd, Kwaad, Ongeduldig, Ontevreden, Ontstemd, Razend, Triomf, Verontwaardigd, Wraakzuchtig, vijandig.Schuld, Zelfverwijt, Onmacht, Hulpeloos, Passief, Agressie, Negeren, Cynisme

Uitgelezen? Gefeliciteerd! Je hebt nu officieel de miniworkshop boosheid voor beginners afgerond.

Je kan door naar de volgende ronde: boosheid voor gevorderden, over het omgaan met boosheid en emotie bij de ander.