Het is de ‘week van de werkstress’. In deze week wordt er in heel Nederland door bedrijven en de media op allerlei manieren extra aandacht besteed aan werkdruk en werkstress. Eén op de zeven werknemers loopt rond met burn-out klachten en één op de twintig valt daadwerkelijk uit door een burn-out.

Als behandelaar, trainer en adviseur over burn-out preventie ga natuurlijk niet zeggen dat een preventief beleid op verzuim nutteloos is. Ik zeg: burn-out preventie heeft zin! Graag licht ik dit aan de hand van drie redenen toe: gezondheid als waarde, zelfredzaamheid stimuleren en kostenbesparing.

Gezondheid als waarde

Als ik werknemers vraag hoe belangrijk gezondheid voor ze is in hun leven, staat dit vaak heel hoog zo niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. Waarom vallen er dan toch zoveel werknemers uit met burn-out gerelateerde klachten? Het antwoord is voor de hand liggend; omdat mensen (en dus ook werknemers) niet automatisch handelen naar de prioriteiten die ze in hun hoofd hebben zitten. Aan de werkgever de schone taak gezondheid de juiste aandacht te geven in het bedrijf. Een goed Burn-out Preventieprogramma heeft als uitgangspunt het optimaliseren van de gezondheid van de werknemer. Hierdoor houden medewerkers zich meer aan hun prioriteiten met als effect: een vermindering van uitval en meer werkplezier.

Zelfredzaamheid stimuleren

Als werkgever heb je de taak om een omgeving te creëren waarin werknemers goed voor zichzelf kunnen zorgen. Niets doen is niet de oplossing. Maar de volledige verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je werknemers uit handen nemen ook niet. Een actief en betrokken beleid ontwikkelen waardoor de zelfredzaamheid en veerkracht van werknemers wordt gestimuleerd, is niet eenvoudig en gaat niet vanzelf. Het is aan de werkgever om hier een actieve rol in te spelen.

Kostenbesparing

Een eenvoudig rekensommetje vertelt ons het volgende: Een werknemer met een burn-out kost de werkgever gemiddeld € 60.000. En dit is een zeer conservatieve schatting (!). De kosten voor het implementeren van een Burn-out Preventie Programma zijn een stuk lager, laten we zeggen één procent daarvan. Het programma betaalt zichzelf al terug zodra er één werknemer niet uitvalt door een burn-out.

Als zo’n heel simpel rekensommetje al zo’n positief resultaat heeft, waarom gebeurt het dan niet massaal? Ik kan een aantal verklaringen bedenken:

  • Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers de werkdruk geen belangrijk risico vindt.
  • De gedachte overheerst dat werknemers zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en dat werkgevers hierop geen beleid hoeven te voeren.
  • Werkgevers hebben geen goed beeld wat een Burn-out Preventieprogramma is of wat het financieel oplevert.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maakt heel inzichtelijk hoeveel mensen uitvallen door overspanning of burn-out. Dit zijn er voor zo’n welvarend land als Nederland veel te veel. Ik vind dat iedereen recht heeft op een mentaal en fysiek krachtig leven dat leidt tot sterkere, gezondere en beter functionerende medewerkers. Iedere werknemer heeft recht op een werkgever die de gezondheid van zijn werknemers serieus neemt.

Laten we daar in de Week van de Werkstress voor gaan staan!