Heb jij wel eens nagedacht waarom je collega’s harder werken dan goed voor ze is? Of waarom ze juist heel goed met hun gezondheid bezig zijn? Kortom, werk je in een gezond bedrijf?

Bij elke organisatie spelen waarden een grote rol. Bepalend voor het sturen van gezond gedrag van werknemers zijn de waarden die in een organisatie door de werknemers gedragen worden.

Wat zijn waarden?

Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is, wat men belangrijk vindt en wat men na wil streven. Aan een waarde zijn normen gekoppeld. Normen zijn de regels die voortvloeien uit de waarden. Een eenvoudig voorbeeld:

Waarde: De waarde voor een bouwbedrijf is veiligheid
Norm: De norm (regel) die voortvloeit uit deze waarde is; iedereen draagt een helm op de bouwplaats.

Waarden met betrekking tot gezondheid

Om te zorgen dat werknemers zich gedragen naar de normen (regels) die gezond voor ze zijn heb je dus waarden nodig die dit gedrag stimuleren. Een aantal waarden spelen daar een grote rol in. Dit  blijkt uit een onderzoek (van Zwetsloot, van Scheppingen,  Bos, Dijkman en Starren, uit 2013). Gezondheid (en veiligheid en welzijn) is een belangrijke waarde op zich maar wordt volgens hen geholpen door een aantal kernwaarden verdeeld in drie groepen:

Waardegroep 1Waardegroep 2Waardegroep 3
Onderlinge verbondenheidRechtvaardigheid Veerkracht
Participatie
VerantwoordelijkheidGroei
Vertrouwen

  1. De eerste waardegroep gaat over hoe de werknemers  ‘zijn’, wordt gekenmerkt door een positieve houding ten opzichte van mensen en omvat de kernwaarden van onderlinge verbondenheid, participatie en vertrouwen.
  2. De tweede groep gaat over hoe men zich gedraagt, individueel  en in de organisatie, en omvat de kernwaarden rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.
  3. De derde groep is relevant voor wat het gaat ‘worden’ met betrekking tot de persoonlijke en organisatorische ontwikkeling. Het omvat de kernwaarden groei en veerkracht.

Scoort je organisatie goed op al deze zeven kernwaarden? Dan maak je waarschijnlijk deel uit van een gezonde groep werknemers. Denk je dat het beter kan op een aantal vlakken? Is er bijvoorbeeld sprake van weinig verantwoordelijkheidsgevoel of vertrouwen? Steek dan de koppen eens bij elkaar en kijk hoe je de verbondenheid met deze waarden groter maakt.

Als dit lukt dan heeft dit zeker een positief effect. Succes!

Bron

Gebaseerd op het artikel: The Core Values that Support Health, Safety, and Well-being at Work (2013).