Over ons

Bij Vitaalpunt werken we vanuit de visie dat voor een goede (werk) balans zowel fysieke als mentale aspecten van belang zijn. Wij geloven dat een kwalitatief goede training gegeven wordt door een trainer met ervaring uit de behandelpraktijk.

Behandelaar als trainer 

Al onze trainers werken ook als behandelaar binnen onze GGZ-instelling. In deze setting helpen we mensen die zijn vast gelopen om hun klachten te verminderen.

Onze trainers zijn professionals die hun kennis en kunde combineren met hun persoonlijke betrokkenheid bij mensen.

Wij zijn er binnen onze trainingen en coachingstrajecten op gericht om samen met de deelnemers te kijken hoe zij de besproken onderwerpen in hun leven kunnen inzetten. Hierbij gaan we uit van de kracht en motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben. We stellen concrete doelen en maken inzichtelijk wat onze trainingen opleveren.