Coaching

voor particulieren
Coaching bij Vitaalpunt

Vitaalpunt is een GGZ-instelling waar je ook terecht kunt voor laagdrempeligere zorg, zoals coaching en training. Wij werken al jaren op verschillende manieren met onze klanten samen aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onze zorgprofessionals zijn opgeleid om samen te zoeken naar oplossingen en je te ondersteunen bij het veranderen van je gedachten en gedrag. 

Voor wie is coaching bij Vitaalpunt bedoeld?

Coaching bij Vitaalpunt is in principe toegankelijk voor iedereen die graag aan de slag wil met het verbeteren van zijn of haar functioneren en kwaliteit van leven. Een coachingstraject is echter geen therapie en wordt niet betaald door je zorgverzekering.

Naast coaching en training biedt Vitaalpunt ook behandelingen binnen de GGZ. 

Wanneer wij inschatten dat er in jouw geval sprake is van psychische klachten die beter passen binnen de (verzekerde) GGZ-zorg, dan zullen we dit na het kennismakingsgesprek met je bespreken. Ook is het mogelijk om na een behandeling bij ons in de GGZ aanvullend een coachingstraject te volgen.

Onderwerpen

Deze training richt zich bijvoorbeeld op de volgende onderwerpen:

!

Beter omgaan met stressvolle situatie

!

Beter functioneren op je werk

!

Assertiviteit en grenzen stellen

!

Beter functioneren binnen je relatie

1

Mindfulness leren toepassen

!

Omgaan met grote veranderingen in je leven zoals een verhuizing, nieuwe baan of het krijgen van kinderen

Werkwijze binnen een coachingstraject

We starten met een kennismaking. Hierin bespreken we je hulpvraag en stellen we coachingsdoelen op. Daarna gaan we aan de slag. We bepalen per keer of we een nieuwe afspraak maken. Je zult regelmatig huiswerkopdrachten meekrijgen. 

Tarief coaching 

Het tarief bedraagt €100- exclusief 21% BTW voor een consult van 60 minuten. De kosten dienen direct na het consult per pin voldaan te worden. Een factuur kan op verzoek per mail nagestuurd worden. 

Aanvullende informatie

Afspraken afzeggen of wijzigen

Mocht je een keer niet op een afspraak kunnen komen, dan vragen wij je dit tijdig aan te geven. Wij zullen in dergelijke gevallen altijd proberen een alternatieve afspraak aan te bieden voor zover de agenda van de coach dit toelaat.
Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd (minimaal 24 uur van tevoren) zal er een bedrag van €45,- bij je in rekening gebracht worden.

Vertrouwelijkheid

Informatie die je tijdens het coachingstraject met Vitaalpunt deelt, valt onder het beroepsgeheim. Je gegevens bewaren we 10 jaar. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Vitaal-punt. Gegevensuitwisseling met instanties of personen buiten Vitaalpunt vindt uitsluitend plaats na jouw schriftelijke/elektronische toestemming.

Rechten gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Desgewenst kun je een kopie van je gegevens ontvangen. Als je vindt dat er feitelijk onjuiste gegevens in je gegevens staan, dan kun je een verzoek indienen om dit te wijzigen. Ook kun je een verzoek tot vernietiging van je gegevens indienen. Bovenstaande verzoeken tot inzage, afschrift, wijziging of vernietiging moeten worden gericht aan de directie van Vitaalpunt. Een dergelijk verzoek kan niet worden gehonoreerd wanneer belangen van derden in het geding zijn.

Vragen?

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kun je contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088-8720700 of via e-mail: info@vitaalpunt.nl. Wij zijn je graag van dienst!
Je kan je hier direct aanmelden.

Aanmeldformulier Coaching bij Vitaalpunt

Bekijk hier onze algmene voorwaarden

De kosten van een consult dienen direct na afloop van het consult per pin voldaan te worden. 

Instemming