Training Leefstijl & Vitaliteit

voor bedrijven

Deze training is de uitgebreide versie van de workshop.

In drie delen, ingedeeld naar de thema’s Voelen, Denken en Doen, worden deelnemers begeleid in het vergaren van de kennis en vaardigheden om te komen tot een uitgebalanceerde leefstijl.

Deze training is ook zeer geschikt om in te zetten in een team: binnen de training is tijd en aandacht om met elkaar stil te staan bij ‘gezond werken’:

  • hoe willen we met elkaar in ons werk een gezonde balans houden tussen inspanning en ontspanning?
  • En met welke kleine of grotere aanpassingen kunnen we onszelf en elkaar stimuleren om een gezonde leefstijl na te streven?

Gezamelijk pauzes nemen, gezond eten, een rondje lopen tijdens de lunch etc. Je komt dan tot een persoonlijk én gezamenlijk leefstijlplan!

Prijs op aanvraag.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor ..

$

Iedereen die meer kennis wil hebben over een gezond leven

$

Een organisatie die door middel van kennis over gezonde leefstijl meer draagkracht wil ontwikkelen voor zijn werknemers

N

Beroepen waar gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is, denk aan zittend (computer)werk, ploegendiensten, onregelmatig werk, etc.

Inhoud training

In deze training worden  de onderdelen gezond bewegen, gezond eten en gezond ontspannen uitgebreid besproken.  Zowel de lichamelijke als de psychologische aspecten krijgen hierbij aandacht, bekeken vanuit de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten. Ook wordt gekeken naar de opties die er zijn het bedrijf en privéleven om in de gezondheid een flinke stap naar voren te maken. 

Methode

De training wordt gegeven door een psycholoog en een psychomotorisch therapeut.

Zowel de mentale als de fysieke aspecten van een gezonde leefstijl komen aan bod. In de training wisselen we af tussen theorie, ervaringsoefeningen, reflecteren op eigen gedrag en experimenteren.

Sommige onderdelen worden licht gebracht met humor, op andere momenten duiken we dieper in de materie van gezonde leefstijl. Een interactieve training met aandacht voor lijf, brein en gedrag. 

Effecten

Door middel van korte en lange termijn metingen kan onderzocht worden of de training het gewenste effect heeft op volgende waarden:

!

Toename van de algemene gezondheidsbeleving

!

Toename van sociaal welbevinden

"

Afname van lichamelijke klachten

!

Toename van kwaliteit van leven

!

Toename van gezond fysiek functioneren

Duur van de Training

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. 

  • Training 1= 2,5 uur
  • Training 1= 2,5 uur
  • Training 1= 2,5 uur

Investering

De prijs voor deze training is op aanvraag. 

Meer over Leefstijl

Vitaalpunt schrijft regelematig over recent onderzoek en
relevante ontwikkelingen rond het thema Leefstijl

Artikelen