Workshop Leefstijl & Vitaliteit

voor bedrijven

Na deze workshop over gezonde leefstijl hebben de deelnemers de kennis en vaardigheden om hun leven meer in balans te brengen. Dit heeft een positief effect op de prestatie onder druk, de persoonlijke effectiviteit en de mentale veerkracht.

We bereiken dit met een motiverend en afwisselend programma waarbij zowel aandacht is voor de kennis over een gezonde leefstijl als het toepassen daarvan.  De thema’s gezond eten, gezond bewegen, ontspannen en slapen staan in deze workshop centraal. 

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor ..

$

Iedereen die meer kennis wil hebben over een gezond leven

$

Een organisatie die door middel van kennis over gezonde leefstijl meer draagkracht wil ontwikkelen voor zijn werknemers.

N

Beroepen waar gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is, denk aan zittend (computer)werk, ploegendiensten, onregelmatig werk etc.

Inhoud workshop

In deze workshop worden de onderdelen gezond bewegen, gezond eten en gezond ontspannen uitgebreid besproken. Zowel de lichamelijke als de psychologische aspecten krijgen hierbij aandacht, bekeken vanuit de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten. Ook wordt gekeken naar de opties die er zijn in het bedrijf en privéleven om in de gezondheid een flinke stap naar voren te maken. 

Methode

De training wordt gegeven door psychologen en psychomotorisch therapeuten. 

Zowel de mentale als de fysieke aspecten van een gezonde leefstijl komen aan bod. In de training wisselen we af tussen theorie, ervaringsoefeningen, reflecteren op eigen gedrag en experimenteren.

Sommige onderdelen worden licht gebracht met humor, op andere momenten duiken we dieper in de materie van gezonde leefstijl. Een interactieve training met aandacht voor lijf, brein en gedrag.

Effecten

Door middel van korte en lange termijn metingen kan onderzocht worden of de workshop het gewenste effect heeft op volgende waarden:

!

Toename van de algemene gezondheidsbeleving

!

Toename van sociaal welbevinden

"

Afname van lichamelijke klachten

!

Toename van kwaliteit van leven

!

Toename van gezond fysiek functioneren

Duur van de workshop

De workshop duurt 2,5 uur en kost € 1450 (excl. 21% BTW) voor maximaal 15 deelnemers. Onze trainers zijn allemaal zorgprofessionals met een ruime ervaring met het ondersteunen van mensen in een ontwikkelproces.

  • Workshop: 1 x 2,5 uur

Investering

De workshop voor een groep van maximaal 15 deelnemers kost € 1.450,- *

* De prijs is exclusief BTW.

Meer over Leefstijl

Vitaalpunt schrijft regelematig over recent onderzoek en
relevante ontwikkelingen rond het thema Leefstijl

Artikelen